Interferie S.A. ogłasza postępowanie na dostawę telewizorów wraz z montażem i podłączeniem w Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie

Data publikacji: 
czwartek, 14 Maj 2015 - 9:03AM

INTERFERIE Spółka Akcyjna

ul. Rycerska 24

59-220 Legnica

 

Ogłasza postępowanie na:

 

„Dostawę telewizorów wraz z montażem i podłączeniem w Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie, ul. Mickiewicza 21"

 

Oferty należy składać do dnia 29.05.2015 r., na adres e-mail: janina.kuch@interferie.pl

 

Otwarcia ofert dokona Komisja bez udziału Oferentów powołana przez Zamawiającego.

 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach warunków składania ofert jest:

  • Pani Janina Kuch – Starszy Specjalista ds. Zakupów, adres e – mail.: janina.kuch@interferie.pl, tel. kontaktowy 76 749 54 55.

 

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: http://www.interferie.pl/przetargi