INTERFERIE S.A. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy

Data publikacji

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

ulica Rycerska 24, 59-220 Legnica tel. (76) 749 54 00, faks (76) 749 54 01

e-mail: interferie@interferie.pl

ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na:

 

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności posadowionego na niej i stanowiącego odrębną nieruchomość budynku oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonych w Głogowie przy ulicy Wojska Polskiego 9.

 Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące postępowania przetargowego dostępne są na stronie: www.interferie.pl/przetargi