INTERFERIE S.A. ogłasza konkurs ofert na roboty budowlane w hotelu "Bornit" w Szklarskiej Porębie

Data publikacji

INTERFERIE S. A.

ul. Rycerska 24

59-220 Legnica

 

 

ogłasza konkurs ofert  na

„Roboty budowlane polegające na remoncie wewnętrznej instalacji wodociągowej – ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i zimnej wody w INTERFERIE w Szklarskiej Porębie – Hotel Bornit ul. Mickiewicza 21”.

 

Oferty należy składać do dnia 15.05.2015 r. w Biurze Zarządu INTERFERIE S.A., ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica lub elektronicznie.

Odczytanie złożonych ofert nastąpi bez udziału oferentów.

 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami  w sprawach warunków składania ofert jest:

  • Janina Kuch – Starszy Specjalista ds. Zakupów

e-mail: janina.kuch@interferie.pl, tel. 76 749 54 55

  • Andrzej Andrzejewski – Główny Specjalista ds. Administracji i Inwestycji

e-mail: andrzej.andrzejewski@interferie.pl , tel. 76 749 54 54.