Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 22 czerwca 2018 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

poniedziałek, 09 Lipiec, 2018
29/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych dnia 22 czerwca 2018 roku przez Radę Nadzorczą Spółki, z dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku.

CV_Zarząd

Newsletter email list: