Informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych dnia 2 września 2013 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

poniedziałek, 09 Wrzesień, 2013
Raport nr 30/2013

Jarosław Romanowski

I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

 • 1991-1996 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność: Handel Międzynarodowy.

Ważniejsze Kursy/Szkolenia:

 • „Value at Risk” w Luksemburgu (Euromoney PLC) – kurs dla Dyrektorów Finansowych w zakresie sposobów pomiaru ryzyka finansowego (2001)
 • „Transactions processing and Settlements Workshop”, Londyn (Euromoney PLC) – kurs dla zarządzających ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach korporacyjnych (2000)
 • „Maximization of Shareholder Value in the World of Privatization”, Oxford, Wielka Brytania (1999)
 • Cykl sesji szkoleniowych nt. „Negocjacje jako proces poszukiwania wspólnych korzyści” prowadzonych przez firmę doradczo-szkoleniową MODERATOR (1999)
 • „Derivatives Bootcamp” w Cambridge, Wielka Brytania (Euromoney PLC) - intensywny kurs nt. instrumentów pochodnych (1998)
 • „Fundamentals of Risk Management” oraz “Understanding the 1992 ISDA Master Agreements”, Nowy Jork (1998)
 • Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa (1997/1998)
 • Studium dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w Serocku k. Warszawy (Fundacja Centrum Prywatyzacji) (1997/1998)
 • Certyfikat Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej potwierdzający zdanie egzaminu „Spoken English for Industry and Commerce” na poziomie zaawansowanym

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • od 2012 KGHM International Ltd., Wiceprezes Zarządu
 • 2006-2012 KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Generalny ds. Handlu i Zabezpieczeń
 • 2003-2006 Tele-Fonika Kable S.A., Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • 2003 KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Naczelny ds. Finansów
 • 2002 KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Departamentu Analiz i Ryzyka Rynkowego
 • 1999-2001 KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Departamentu Strategii Rynkowej
 • 1998 KGHM Polska Miedź S.A., p.o. Dyrektora Departamentu Strategii Rynkowej
 • 1997 KGHM Polska Miedź S.A., Główny specjalista
 • 1997 dwumiesięczny staż w Londynie dot. zarządzania ryzykiem cenowym w KGHM Polish Copper Ltd.
 • 1996 KGHM Polska Miedź S.A., Starszy specjalista

Marcin Chmielewski

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

 • 1985-1990 Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa Lądowego, specjalność: Konstrukcje Budowlane, magister inżynier budownictwa
 • od 2012 Studia Podyplomowe - Zarządzanie Wartością Firmy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • 1993-1995 Studia Podyplomowe - Bankowość i Finanse, Uniwersytet Warszawski

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • 08.2011-09.2013 KGHM TFI S.A., Prezes Zarządu
 • 09.2008-07.2011 KBL European Private Bankers S.A., Dyrektor Zarządzający
 • 06.2006-08.2008 Bank BGŻ S.A., Dyrektor Centrum Korporacyjnego we Wrocławiu
 • 05.2004-05.2006 DZ Bank Polska S.A., Dyrektor Oddziału we Wrocławiu
 • 10.1997-04.2004 BNP-Dresdner Bank Polska S.A., Dyrektor Regionalny we Wrocławiu
 • 02.1997-10.1997 Raiffeisen Bank Polska S.A., Oddział we Wrocławiu, Doradca Klienta Korporacyjnego
 • 07.1992-01.1997 Bank Pekao S.A., Oddział w Opolu, Zastępca Naczelnika Wydziału Kredytów i Gwarancji
 • 10.1990-06.1992 Polwod Sp. z o.o. w Opolu – prywatna firma budowlana, Asystent Projektanta

Jacek Kardela

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

 • 1983-1988 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
 • od 2012 Studia Doktoranckie EDBA; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • 2011-2012 Studia Podyplomowe - Zarządzanie Produkcją; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 2010-2011 Studia Menedżerskie MBA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • 1998-1999 Podyplomowe Studia Zarządzania Przedsiębiorstwem; Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Kursy/Szkolenia:

 • Skuteczne przywództwo - Trening umiejętności menedżerskich (2007)
 • Spółki prawa handlowego według regulacji prawnych (2007)
 • Warsztaty Zamówień Publicznych dla Oferentów (2006)
 • Rady Pracowników - nowa Ustawa oraz wynikające z niej nowe obowiązki dla pracodawców (2006)
 • Zarządzanie procesami w rozumieniu norm ISO (2006)
 • Podstawy prawne zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie (2006)
 • Finanse dla Menedżerów Niefinansistów (2004)
 • Gospodarowanie odpadami (świadectwo kwalifikacji – egzamin państwowy) (2004)

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • 06.2013-08.2013 KGHM ZANAM Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • 2009-06.2013 DFM ZANAM- LEGMET Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • 2006 - 2008 Centrum Badań Jakości Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • 2004-2005 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie, Prezes Zarządu
 • 2003-2006 MUNDO Sp. z o.o. w Lubinie, Prezes Zarządu
 • 1998-2002 „Zagłębie Lubin” Sportowa Spółka Akcyjna, Prezes Zarządu
 • 1995-2001 Telewizja Regionalna Województwa Legnickiego Sp. z o.o. w Lubinie, Prezes Zarządu
 • 1994-1995 Urząd Miejski w Lubinie, Rzecznik prasowy
 • 1992-1994 MKS „Zagłębie”, Dyrektor ds. sportowych
 • 1989-1990 UPUHiP „Lubservice”, Specjalista ds. handlu
 • 1988-1989 Kuratorium Oświaty i Wychowania, Nauczyciel

Ponadto:

 • 2006 „Zagłębie Lubin” Sportowa Spółka Akcyjna, Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2002-2003 MUNDO Sp. z o.o. w Lubinie, Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2000-2002 Zakład Usług Wielobranżowych Sp. z o.o., Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • 2000 „KWARCE” SA w Mikołajowicach, Członek Rady Nadzorczej
 • 1997-1998 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „TERMAL” SA w Lubinie, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Powołani Członkowie Zarządu nie wykonują poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie są członkami organów konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)