Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 7 października 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Report number
36/2022

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2022, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. powołanych z dniem 7 października 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

CV_RN_październik_2022

Regulatory filings
Ostatnia aktualizacja: