Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 31.01.2006 r.

czwartek, 09 Luty, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 31.01.2006 r.:
Czesław Cichoń (54 lata)
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Wyższe – mgr inż. elektryk o specjalności automatyka – Politechnika Wrocławska (1975)
Studia MBA na WSH i FM w Warszawie (2002)
Szkoła Zarządz ania Finansami (AE we Wrocławiu)
Kursy i szkolenia: Kurs i uzyskanie uprawnień państwowych do Rad Nadzorczych, Kurs „Zarządzanie Finansami w firmie” (AE w Poznaniu), Szkoła Menedżerów w Przemyśle (AE we Wrocławiu), Szkolenie liderów zarządz ania zmianami w procesie restrukturyzacji, Kurs komputerowy RTE-VI system czasu rzeczywistego: firma Hewlett-Packard: Monachium – Niemcy, Kurs komputerowy RTE-II system czasu rzeczywistego: firma Hewlett-Packard: Sztokholm - Szwecja
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
2001 – 2002 Kierownik Koordynator Programu Restrukturyzacji Gospodarki Wodno-Ściekowej KGHM
1999 – 2001 Dyrektor Departamentu Przekształceń w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
1995 – 1999 Główny Inżynier ds. Restrukturyzacji Departament Restrukturyzacji Ciągu Technologicznego Biuro Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
1991 – 1995 Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Prywatyzacji, Huta Miedzi „Głogów”
1978 – 1991 Technolog Zmianowy; Starszy Technolog Zmianowy Huta Miedzi „Głogów”
1975 – 1978 Mistrz AKP i A; Specjalista Automatyk – Analityk, Huta Miedzi „Głogów”
Ponadto: od 2004 roku – Członek Rady Nadzorczej MPK sp. z o. o. we Wrocławiu, 2000 – 2002 – Członek Rady Nadzorczej KGHM Metale S.A., 2001 – 2002 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WPEC Legnica S.A., 1997 – 1999 – Przewodniczący Rady Nadzorczej P.K-M. „Hutmech” sp. z o. o., 1993 –Przewodniczący Rady Nadzorczej PRG sp. z o. o.
Spółka, w której zasiada w Radzie Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Antoni Dynowski (57 lat)
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Wyższe prawnicze
Zdany pozytywnie egzamin na kandydata na członka Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (1993)
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
Adwokat (od 1976)
Członek władz Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (w tym przez trzy lata dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu)
Ponadto: Członek Rady Nadzorczej „Górażdże Cement” S.A., 1993 – 2003 – Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu
Działalność w zakresie procedur prywatyzacyjnych i gospodarczych
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
Spółka, w której zasiada w Radzie Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Krzysztof Skóra (48 lat)
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Wyższe ekonomiczne – Wydział Zarządz ania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1980)
Studia Podyplomowe „Finanse i Bankowość” - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (1994)
Kursy: Biegłych Księgowych (Stowarzyszenie Księgowych Oddział w Legnicy), Kurs dla Członków Rad Nadzorczych JSSP (zdany egzamin państwowy) (Centrum Prywatyzacji – Warszawa), Kurs Biznesu i Zarządz ania (Międzynarodowa Szkoła Menedżerów w Warszawie)
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
Od 10.2003. Skarbnik Gminy Ruja
07.1999 – 12.2002 Wiceprezes Zarządu DSI S.A. w Lubinie
01.1998 – 08.1999 Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
08.1997 – 02.1998 Wiceprezes Zarządu Kwarce S.A. w Mikołajowicach
11.1995 – 07.1997 Dyrektor Departamentu Polityki Finansowej DSI S.A. w Lubinie
06.1995 - 10.1995 Dyrektor Zakładu Hurtu Świdnica Agros Market Sp. z o. o.
08.1995 – 10.1995 Dyrektor Filii w Legnicy Invest Bank S.A. - Oddział Wrocław
04.1994 – 05.1995 Dyrektor Zakładów Skórzanych Chojnów PPHU ELJOT s.c.
07.1990 – 04.1994 Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy
01.1990 – 07.1990 Usługi Finansowo-Księgowe i Doradztwo (Właściciel)
02.1989 – 01.1990 Wiceprezes ds. Ekonom.- Finan. PWOT INSEL Sp. z o. o. w Legnicy (Współwłaściciel)
01.1988 – 01.1989 Zastępca Głównego Księgowego Rady Wojewódzkiej NOT w Legnicy
09.1985 – 12.1987 Kierownik Działu Zaopatrzenia Zakładów Przemysłu Odzieżowego Elpo w Legnicy
11.1982 – 08.1985 Kierownik Działu Ekonom. – Finan. Lokomotywowni Pozaklasowej w Legnicy
09.1980 – 11.1982 Stażysta, Referendarz – Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Legnicy
W okresie od 05.1994 do 03.1996 był Wiceprezesem Zarządu 
i Współwłaścicielem CVC Sp. z o. o. w Legnicy.
Ponadto zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym: 09.1991 – 06.1994 – Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, 05.1996 – 03.1997 – Przewodniczący Rady Nadzorczej ZNM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach, 12.1999 – 07.2001 – Przewodniczący Rady Nadzorczej ANCOR Sp. z o. o. w Polkowicach
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Marcin Ślęzak (42 lata)
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Wyższe prawnicze, tytuł zawodowy radcy prawnego
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
Od 04.2002 indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego
Prezes Zarządu Altadoor sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie – spółka zawiesiła działalność
2000 – 2002 Dyrektor ds. prawno-finansowych DRQ Spółka z o. o. w Krakowie
1996 – 2000 senior konsultant w Tax and Legal Department w PriceWaterhouseCoopers (wcześniej Coopers & Lybrand)
1994 – 1996 Izba Skarbowa w Krakowie – Wydział Podatków Pośrednich
1988 – 1994 Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
Spółka, w której jest Prezesem Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Ryszard Wojnowski (49 lat)
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Wyższe – inżynier mechanik
Doradca inwestycyjny
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
Od 05.2004 własna działalność gospodarcza – wynajem jachtów i doradztwo finansowe
09.1997 – 07.2004 specjalista ds. inwestycji kapitałowych w Prokom Software S.A.
01.1997 – 09.1997 Naczelnik Wydziału Zarządz ania w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI S.A.
1995 – 1996 Naczelnik Wydziału Analiz Rynkowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego
1992 – 1995 praca na własny rachunek na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu
1990 – 1992 budowniczy w stoczni Dubai Drydocks
1987 – 1989 szef napraw w Seamar Servicos de Apoio Maritimo Ltda w Rio de Janeiro, Brazylia
1982 – 1987 główny projektant w stoczni Industrias Reunidas Caneco SA w Rio de Janeiro, Brazylia
Ponadto: od 04.2005 – Członek Rady Nadzorczej Eurocash S.A., od 01.2005 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Metrix S.A., od 01.2000 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Apator S.A.
Prowadzi działalność gospodarczą Dana Charters Ryszard Wojnowski. Nie jest ona konkurencyjna w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
Spółki, w których zasiada w Radach Nadzorczych nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)