Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 24 października 2006 r.

poniedziałek, 30 Październik, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 24 października 2006 r.: 

Adam Łaganowski (28 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe –magister Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2002) 
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst ( CFA) przyznany przez CFA Institute (2004) 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

O5.2006 – obecnie Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych w Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
01.2005 – 04.2006 Analityk Finansowy, Warszawska Grupa Inwestycyjna DM S.A. 
01.2004 – 06.2004 Referendarz w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) 
09.2003 – 12.2003 Inspektor Kredytowy w Departamencie Kredytów Trudnych w zespole restrukturyzacji w Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie 
07.2002 – 06.2003 Zastępca redaktora naczelnego Polish Press Ltd. w Londynie 
09.2000 – 05.2003 Analityk rynku akcji, Gazeta Giełdy Parkiet w Warszawie 
2001, 2003 i 2005 Autor dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
01.1999 – 09. 2000 Dziennikarz w Parkiet Media S.A. w Warszawie 

Inna działalność wykonywana poza KGHM Polska Miedź S.A.: 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku BISE S.A. z siedzibą w Warszawie 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pol-Euro Linie Żeglugowe z siedzibą w Gdyni 

Żadne z zajmowanych stanowisk nie jest konkurencyjne w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A. 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Stanisław Andrzej Potycz (60 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe prawnicze – Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (1969) 
Ukończona aplikacja sądowa 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

1987 – obecnie Praca w charakterze radcy prawnego, aktualnie w EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. we Wrocławiu Oddział w Legnicy (od 1998 r.) i Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym VITBIS Sp. z o.o. w Złotoryi (od 1993 r.). W latach 1990 – 1991 był Delegatem Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w Województwie Legnickim. 
1972 – 1986 Praca w sądownictwie w charakterze aplikanta sądowego, asesora sądowego, sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy i sędziego Sądu Wojewódzkiego w Legnicy 
1969 – 1972 Referent prawny w Legnicko - Lubińskim Przedsiębiorstwie Budowlanym i Prezydium Miejskiej i Powiatowej Rad Narodowych w Legnicy 

Ponadto był Przewodniczącym Rad Nadzorczych Pol – Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie i „Len” S.A. w Kamiennej Górze, Członkiem Rad Nadzorczych: „Murów” S.A. w Murowie, Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Legnicy – od czerwca 2006 ponownie powołany do składu Rady Nadzorczej tej spółki. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A. 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Jan Sulmicki (61 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Dr hab. nauk ekonomicznych 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

1968 - obecnie Nauczyciel akademicki w SGH (dawniej SGPiS) w Warszawie, aktualnie na 
stanowisku profesora - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich. 
W latach 1986 – 2002 pracował w NBP jako doradca kolejnych prezesów NBP. 
W 1998 r. został oddelegowany z NBP do pracy w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, gdzie jako wiceminister RCSS nadzorował pracę siedmiu departamentów. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A. 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Jerzy Żyżyński (57 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wykształcenie wyższe – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1972) 

1983 stopień naukowy doktora nauk organizacji i zarządzania 
1997 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

1974 - obecnie Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania: asystent, adiunkt, od 1999 r. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
2002 – obecnie Kierownik Zakładu Gospodarki Publicznej w Katedrze Gospodarki Rynkowej Wydziału Zarządzania 
2000 – 2001 Kierownik Katedry Ilościowych Metod Zarządzania 
1972 - 1974 Asystent w Instytucie Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego w Warszawie 

Zajmuje się działalnością naukową w zakresie polityki gospodarczej, polityki fiskalnej, polityki pieniężnej i teorii podatków. 

Inne dodatkowe miejsca pracy: 

od 1995 Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach 

Ponadto: ekspert sejmowej komisji śledczej zajmującej się problemami prywatyzacji i funkcjonowania sektora bankowego (2006), ekspert w Zespole Budżetu i Finansów w Biurze Studiów i Ekspertyz przy Kancelarii Sejmu RP (1993 – 1996), wykładowca w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń (1992 – 1995), konsultant i analityk w Centrum Badania Opinii Społecznej (1985 – 1989), analityk w GUS- Departament Badań Społecznych (1981 – 1985). 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A. 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)