Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 14 lutego 2008 r.

wtorek, 19 Luty, 2008
Raport nr 14/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 14 lutego 2008 r.: 

Marcin Dyl (38 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 
Wyższe – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, mgr prawa, 1994 
doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2000 
ukończony Międzynarodowy Instytut Rozwijających się Rynków Kapitałowych przy amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (International Institute for Securities Market Development), 1997 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

2005.07-obecnie Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Prezes Zarządu 
1995.10-obecnie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy - Asystent, od 2001.10 Adiunkt 
1994.03-2005.06 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (wcześniej Komisja Papierów Wartościowych) – ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego. 

W latach 1999 – 2004 członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych 

Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego. 

Arkadiusz Kawecki (45 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Kierunek Psychologia, Specjalizacja Psychologia Pracy, dyplom magistra 1989 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Magisterskie Studia Menedżerskie wg Programu Executive Master of Business Administration, Dyplom Magistra 1999 
Centrum Prywatyzacji Biznes i Finanse, Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, 1997 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

2005-obecnie Orbis S.A., Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy Hotelowej Orbis 
2005 Work Service, Członek Zarządu 
2004-2005 Ciech S.A., Dyrektor Biura Polityki Kadrowej i Organizacji 
2001-2004 Telekomunikacja Polska S.A., Doradca Vice-Prezesa Zarządu, Dyrektor Pionu Kadr 
1999-2001 Hortex Holding S.A., Członek Zarządu, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Kadrami 
1996-1999 KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Departamentu Polityki Kadrowej 
1994-1995 ABB Dolmel Driver Ltd, specjalista ds. Adaptacji i Rozwoju Pracowników 
1992-1994 Działalność prywatna, Pobyt w USA 
1992-1995 Rejonowy Areszt Śledczy we Wrocławiu, psycholog 

Jacek Kuciński (57 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe- Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, 1976 
doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki (Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny), 1988 

Studium Zarządzania Finansami (FRR) 
Best Practices Participant Training Program (USAID, Washington, USA) 
NATO Training for STI Policymakers and Administrators (CIPRE, Budapeszt, Węgry) 
szkolenie w zakresie Europejskich Funduszy Strukturalnych 
Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

Obecnie Dyrektor Zarządzający Narodowym Programem Foresight POLSKA 2020 i Programem Foresight „Scenariusze Rozwoju Technologii Nowoczesnych Materiałów Metalicznych, Ceramicznych i Kompozytowych” w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 
2000 – 2007 Punkt Kontaktowy Programów Europejskich, kierownik Zespołu ds. Współpracy z Joint Research Centre UE 
1996 – 2000 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), kierownik Zespołu Inwestycji Kapitałowych, członek rad nadzorczych w spółkach z udziałem FNP 
1995 – 1997 Międzynarodowa Agencja Atomowa w Wiedniu, ekspert w zakresie inżynierii materiałów 
1994 PGNiG, konsultant ds. współpracy z włoskimi firmami z sektora elektrotechniki oraz Instytut Energii Atomowej w Świerku, asystent dyrektora ds. współpracy z przemysłem 
1991 – 1993 ANSALDO SpA w Genui (Włochy), konsultant techniczny, autor plazmowego generatora promieniowania X dla celów przemysłowych, a następnie przedstawiciel tego koncernu na Polskę 
1988 – 1991 Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, stypendysta, a następnie pracownik naukowy w Max-Planck-Institute w Monachium oraz Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy) 
1976 – 1988 Instytut Badań Jądrowych w Świerku, pracownik naukowy 

Ponadto: 
członek międzynarodowych sieci ERAWATCH i ETEPS (European Techn.-Economical Policy Suport); 
autor i współautor wielu międzynarodowych programów badawczych i naukowo-technicznych; prekursor prowadzenia programów foresight w Polsce; 
założyciel Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów i Administratorów Projektów Europejskich POLMA i jego prezes od 2001 do dziś; 
członek Komitetów Sterujących w kilku międzynarodowych programach badawczych 

Marek Panfil (36 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Kierunek Menedżerski, 1991-1996 
doktor SGH nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, 2005 
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy, 2001-2002 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

od 2006 Kierownik Podyplomowego Studium Metody wyceny spółki kapitałowej (patronat GPW w Warszawie) 
od 2000 Forum Sp. z o.o. w Poznaniu, Redaktor Naczelny poradnika „Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne”. Autor wielu publikacji z dziedziny zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 
1997-2003 Pont Corporation Sp. z o.o.(firma konsultingowa), Warszawa, Konsultant, Kierownik projektów, Analityk finansowy 
od 1996 Adiunkt (wcześniej Asystent) w Katedrze Small Businessu Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizacja: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, wycena wartości spółki oraz wartości niematerialnych, pozyskiwanie źródeł finansowania zewnętrznego, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych. Autor wielu publikacji z wyżej wymienionych dziedzin. 

Ponadto: 
2005.11-12 Konsultant w projekcie A.T.Kearney (audyt organizacyjny w firmie zarządzającej aktywami w Polsce) 
od 1999 Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
1999-2005 Współorganizator dwunastu edycji prestiżowego Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy 

Aktywny trener/wykładowca współpracujący z Institute of International Research, Warszawskim Instytutem Bankowości i innymi ośrodkami. 
Biegły Najwyższej Izby Kontroli w zakresie weryfikacji wyceny przedsiębiorstw do celów prywatyzacji (2007) 

Marek Trawiński (50 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe – Politechnika Wrocławska we Wrocławiu 
European University w Montreux, dyplom MBA 
Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu, Studia Podyplomowe: finanse, rachunkowość, bankowość 
Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, Studium tłumaczy naukowo-technicznych języka angielskiego 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

2004-2008 MPWiK sp. z o.o. Wrocław, Prezes Zarządu 
2002-2004 Urząd Miejski Wrocławia, Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego 
1999-2001 Energetyka sp. z o.o. Lubin, Prezes Zarządu 
1997-1999 Alstom T&D Protection & Control S A Świebodzice, Prezes Zarządu 
1993-1997 ABB Instal sp. z o.o., Prezes Zarządu 
1991-1993 Dolnośląskie Towarzystwo Gospodarcze, Eastcom Management & Assistance Program, Konsultant 
1981-1991 Elektromontaż Wrocław, Kierownik oddziału dużej grupy robót 

Marzenna Weresa (45 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe – Szkoła Główna Planowania i Statystyki, magister ekonomii, 1988 
doktor nauk ekonomicznych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 1995 
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2003 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

2005-obecnie Szkoła Główna Handlowa,Profesor Nadzwyczajny w Instytucie Gospodarki Światowej, Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej 
2002-2005 Kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Niemiecką IGŚ SGH, od 2005 
2001-2005 Vice Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
1997-obecnie Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej, Kierownik Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego 
1989-1994 EDMAR Sp. z o.o. Biała Podlaska, Kierownik Biura ds. Handlu Zagranicznego, a od 1991 – Vice Prezes Zarządu 

Ponadto: 
2007-obecnie Członek Rady Warszawskiego Konsorcjum Naukowego 
2005-2008 Członek Komitetu Sterującego: projekt RIS Mazovia, projekt: Model funkcjonalny i biznesowy Warszawskiego Parku Technologicznego 
2006-2007 Członek Rady Nadzorczej ZAP Puławy SA 
2003-obecnie kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty, w tym międzynarodowe 
2004-obecnie Ekspert dla European Commission Joint Research Centre (IRC), Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) 

Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie są członkami organów konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. 

Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)