Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 11 kwietnia 2007 r.

poniedziałek, 16 Kwiecień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 11 kwietnia 2007 r.: 

Anna Mańk (37 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe –Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1998) 
Studia podyplomowe: prawo finansowe i gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim (2001) 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 
1995 – obecnie Ministerstwo Skarbu Państwa (wcześniej Ministerstwo Przekształceń Własnościowych), kolejno na stanowiskach od radcy do dyrektora departamentu 
2005 – obecnie urzędnik Służby Cywilnej 
Ponadto była członkiem rad nadzorczych następujących spółek: HPUP „Hutmar” S.A. Częstochowa, PKS Siedlce S.A., PKS Kielce S.A., Huta Zawiercie S.A. 

Inna działalność wykonywana poza KGHM Polska Miedź S.A.: 
członek rady nadzorczej spółki Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce S.A. 

Żadne z zajmowanych stanowisk/funkcji nie jest konkurencyjne w stosunku do działalności KGHM Polska Miedź S.A. 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Adam Glapiński (57 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe –Szkoła Główna Handlowa (wcześniej SGPiS) w Warszawie (1972) 
Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w SGH 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

1972 – obecnie nauczyciel akademicki w SGH 
2004 – 2006 profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach 
1997 – 2001 senator RP 
1991 – 1993 poseł na Sejm RP 
12.1991 – 07.1992 Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 
1991 Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
Ponadto od maja 1992 do września 1992 był przewodniczącym rady nadzorczej spółki Bank Rozwoju Eksportu. 

Inna działalność wykonywana poza KGHM Polska Miedź S.A.: 
przewodniczący rady nadzorczej spółki Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. (Centralwings) od lutego 2007 roku 

Żadne z zajmowanych stanowisk/funkcji nie jest konkurencyjne w stosunku do działalności KGHM Polska Miedź S.A. 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)