Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 18 października 2007 r.

wtorek, 23 Październik, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 18 października 2007 r.: 

Leszek Jakubów (37 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – kierunek: zarządzanie i marketing (1995) 
Studia podyplomowe: PTE i Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – rachunkowość i finanse 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 
06.2006 – nadal KWB Konin w Kleczewie S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy 
2004 – 2006 Grupa Doradcza PROFES sp. z o.o., Wrocław – Dyrektor Zarządzający - Prokurent 
2003 Wielton sp. z o.o. (Wieluń) oraz Wielton Trading sp. z o.o. (Wrocław) – Dyrektor ds. Finansów i Kontroli Wewnętrznej 
2001 – 2002 Detentor sp. z o.o. (Wrocław) – Dyrektor Finansowy, Dyrektor Zarządzający 
2000 – 2001 WPO SA – Dyrektor ds. Controllingu i Finansów 
1998 – 2000 Viessmann Polska sp. z o.o. – kontroler finansowy, szef działu finansów i controllingu 
1995 – 1998 Bank Zachodni SA – analityk finansowy 

Inna działalność wykonywana poza KGHM Polska Miedź S.A.: 
Członek Zarządu w KWB Konin S.A. – nie konkurencyjna w stosunku do działalności KGHM Polska Miedź S.A. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Remigiusz Nowakowski (31 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 
Wyższe – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – Wydział Zarządzania i Informatyki (2000) 
Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa i Administracji (2001) 
Studia podyplomowe: Politechnika Wrocławska - wycena i zarządzanie nieruchomościami 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 
2007 - nadal EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 
2006 – 2007 Energetyka Południe S.A. - Członek Zarządu, Wiceprezes, Dyrektor Pionu Rozwoju 
2004 – 2006 Wrocławski Park Wodny S.A. – prokurent 
2002 - 2006 INERCON sp. z o.o. – Prezes Zarządu i współwłaściciel 
ponadto: ekspert Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie ds. funduszy Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013, akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości doradca w sektorowym Programie Operacyjnym – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw i Programie Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych w ramach PHARE 2002 i PHARE 2003. 

Inna działalność wykonywana poza KGHM Polska Miedź S.A.: 
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny w EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. – przedsiębiorstwa energetycznego, którego podstawową działalnością jest przesył i dystrybucja energii elektrycznej na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. 

W ocenie Pana Remigiusza Nowakowskiego w zakresie podstawowej działalności prowadzonej przez KGHM Polska Miedź S.A. i EnergiaPro KE S.A. spółki nie są bezpośrednio konkurencyjne. 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)