Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 26 czerwca 2008 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

czwartek, 03 Lipiec, 2008
Raport nr 40/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 26 czerwca 2008 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.