Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 23 czerwca 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

wtorek, 01 Lipiec, 2014
Raport bieżący nr 20/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., powołanych dnia 23 czerwca 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.