Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 19 czerwca 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

czwartek, 27 Czerwiec, 2013
Raport nr 25/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 19 czerwca 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Rady Nadzorczej Spółki.