Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 18 stycznia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

piątek, 22 Styczeń, 2016
6/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., powołanych dnia 18 stycznia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

CV_RN