Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 15 czerwca 2011 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

wtorek, 21 Czerwiec, 2011
Raport nr 19/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 15 czerwca 2011 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Rady Nadzorczej Spółki.