Informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego 6 listopada 2007 roku

piątek, 09 Listopad, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 6 listopada 2007 r. 

Dariusz Kaśków (43 lata) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe – Uniwersytet Śląski w Katowicach– Wydział Prawa (1989) 
doktorant prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
Ponadto : 
Certyfikat Finanse dla menadżerów nie finansistów – Eurofinanse Sp.z.o.o. Warszawa (2007) 
Publiczna Wewnętrzna Kontrola Finansowa – Ministerstwo Finansów Warszawa (2005) 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

19 lipca - 7 listopada 2007 Wiceprezes ENERGA-Operator S.A Gdańsk 
4 lipca - 19 lipca 2007 p.o. Prezes ENERGA-Operator S.A. Gdańsk 
19 stycznia - 4 lipca 2007 Dyrektor Generalny Oddziału ENERGA S.A. Kalisz 
maj 2000 - listopad 2006 Starosta Głubczycki 
styczeń - kwiecień 2000 Prezes SKOK Krapkowice 
1994 - 1998 Burmistrz Głubczyc 
1991 -1994 Wiceburmistrz Głubczyc 

Inna działalność wykonywana poza KGHM Polska Miedź S.A.: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Zakład Energetyczny Płock - Dystrybucja Zachód Sp.z.o.o., działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności KGHM Polska Miedź S.A. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)