Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 23 lutego 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Report number
11/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego dnia 23 lutego 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

CV_Świątkowski

Regulatory filings