Informacja Zarządu Spółki

piątek, 15 Maj, 2009
Raport nr 18/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w związku z utrzymywaniem się korzystnych warunków makroekonomicznych oraz korektą projekcji wyników Spółki opublikowaną w dniu 14 maja 2009 r. przewidującą poprawę sytuacji finansowej Spółki, Zarząd rozważy zmianę rekomendacji w sprawie podziału zysku za rok 2008.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)