Informacja Zarządu

poniedziałek, 26 Styczeń, 2009
Raport nr 5/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w związku z nieprawdziwymi informacjami w Gazecie Giełdy „Parkiet” z dnia 24-25 stycznia 2009 roku na temat wielkości zabezpieczeń produkcji Spółki na rok 2009 informuje, że wolumen zabezpieczonej na rok bieżący produkcji miedzi nie uległ zmianie w stosunku do stanu wykazanego w opublikowanym dnia 14 listopada 2008 roku skonsolidowanym raporcie kwartalnym i wynosi 63 tys. ton w pierwszym półroczu 2009 roku.

Jednocześnie informujemy, że w Spółce nadal trwają prace nad przygotowaniem budżetu na rok 2009. Spółka opublikuje założenia budżetu po jego zatwierdzeniu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)