Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

Data publikacji

KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zakończeniu ​dialogu technicznego prowadzonego w ramach rządowego programu GovTech Polska. Jego celem było uzyskanie niezbędnych informacji do opracowania szczegółowego opisu przedmiotu konkursu dotyczącego rozwiązania informatycznego z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z elementami autonomicznego podejmowania decyzji, służącego do utrzymania dróg na terenie Huty Miedzi Głogów.

Kolejnym etapem, po zakończeniu dialogu technicznego, będzie opublikowanie Regulaminu konkursu oraz szczegółowego Opisu przedmiotu konkursu.

Uruchomienie konkursu oraz nabór uczestników planowane jest na początek września 2019 r.