Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Report number
6/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z 19 stycznia 2018 r., informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik - testy

Regulatory filings
Ostatnia aktualizacja: