II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie

wtorek, 17 Lipiec, 2012

„Perspektywy i kierunki rozwoju” – to hasło II Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi, który trwa od wczoraj w Lubinie. Kongres zainaugurowano otwarciem wystawy maszyn i urządzeń górniczych. Uczestnicy wysłuchają ponad 60 wykładów, podzielonych na kilka sesji tematycznych. Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. 

W Kongresie bierze udział około 400 osób. To przede wszystkim naukowcy, specjaliści z branży oraz producenci maszyn i urządzeń górniczych. 

- Gościmy fachowców i naukowców z 15 państw świata, zarówno z Afryki, Azji, obu Ameryk oraz oczywiście Europy – mówi Paweł Markowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego Kongresu. 

Organizatorem obrad jest KGHM Polska Miedź S.A., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Tematyka referatów prezentowanych podczas Kongresu jest bardzo obszerna. Dotyczą one przede wszystkim bazy zasobowej, kierunków rozwoju górnictwa rud miedzi, technologii wydobycia oraz bezpieczeństwa pracy. 

- Bardzo interesujący jest na przykład blok wykładów dotyczących mechanizacji, diagnostyki i monitorowania maszyn. W tym zakresie następuje bardzo szybki rozwój – podkreśla Monika Hardygóra, przewodnicząca rady programowej Kongresu. 

Organizatorzy Kongresu podkreślają, że mamy teraz okres sprzyjający dalszemu rozwojowi górnictwa rud miedzi. 

-Jesteśmy świadomi wzrastających potrzeb surowcowych na świecie, wynikających z rozwijania nowoczesnych technologii – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A.- W znacznym zapotrzebowaniu na pozyskiwanie nowych metali upatrujemy również szansę dla siebie. Rozbudowując bazę zasobową możemy w istotny sposób podnosić rangę i pozycję przemysłu metali nieżelaznych w gospodarce światowej. 

Obradom towarzyszy wystawa maszyn i sprzętu górniczego, swoje produkty prezentuje ponad 30 firm. Rada programowa Kongresu przyzna specjalne nagrody za innowacyjny produkt, najlepsze stoisko oraz najlepszy referat. II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi to znakomita okazja do wymiany informacji i doświadczeń związanych z rozwiązaniami dotyczącymi górnictwa rud miedzi. Poznajemy światowe technologie i prezentujemy własne, co daje możliwość wykazania się na światowych rynkach górniczych. Pierwsza edycja Kongresu odbyła się w 2009 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Tegoroczny Kongres będzie trwać do środy, 18 lipca. 


Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź S.A.