Herbert Wirth Doktorem Honoris Causa

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uhonorowała najwyższym wyróżnieniem dr hab. inż. Herberta Wirtha, Prezesa KGHM Polska Miedź SA. Tytuł Doktora Honoris Causa jest nadawany osobom o znakomitym dorobku naukowym i zawodowym oraz wyjątkowych zasługach dla środowiska akademickiego.

czwartek, 13 Czerwiec, 2013

Godność Doktora Honoris Causa nadano za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż surowców mineralnych, strategiczny rozwój branży geologiczno- górniczej w skali światowej, przekształcenie KGHM Polska Miedź S.A. w firmę globalną, wszechstronne wspieranie współpracy naukowej oraz promowanie Akademii Górniczo - Hutniczej w kraju i na świecie.

- Tytuł jest dowodem uznania dla wybitnych zasług i osiągnięć naukowca, który swoje życie zawodowe rozpoczął na naszym uniwersytecie - powiedział Rektor AGH, profesor dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Dzięki wzorowej współpracy pomiędzy naszą uczelnią, a przedsiębiorstwami możliwe jest wypracowanie wielu przyszłościowych rozwiązań. W tej materii jednym ze sztandarowych przykładów jest nasza ścisła współpraca z firmą KGHM.

Laudacja promotorska, czyli przedstawienie sylwetki, przebiegu kariery naukowej i zawodowej, a także osiągnięć i nagród, wygłoszona została przez profesora dr hab. Inż. Adama Piestrzyńskiego, Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

- Herbert Wirth jest naukowcem oraz jednocześnie jedną z wielkich postaci globalnego biznesu, a jego dokonania są nadzwyczajne i niespotykane w historii polskiego górnictwa – dowodził profesor Piestrzyński. -KGHM prowadzi i zleca zespołom badaczy polskich szkół wyższych i firm wiele ważnych tematów rozwiązujących problemy techniczne i technologiczne dla gospodarki firm i kraju.

- Jest to dla mnie zaszczyt i honor. Jest to święto KGHM, święto Polskiej Miedzi i wszystkich ludzi z nią związanych. Sukces KGHM to w ogromnym stopniu sukces polskiej myśli naukowej – powiedział Herbert Wirth, dziękując za nadanie godności. - Polską Miedź można śmiało zaliczyć do firm aspirujących do tego, aby być w pełni konkurencyjną, nowoczesną i globalną firmą, skoncentrowaną na wzroście wartości i spełnieniu oczekiwań akcjonariuszy. Realizacja tych aspiracji jest możliwa poprzez rozwój organiczny firmy i ekspansję zagraniczną. Globalne akwizycje stawiają przed firmą szereg wyzwań w zakresie pozyskania odpowiednich kompetencji, w tym górniczych i geologicznych, a także kulturowych.”

Herbert Wirth podkreślił swoje związki z Akademią Górniczo – Hutniczą, swoją Almae Matris. To właśnie w Krakowie rozpoczął karierę naukową, uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Geologiczno - Poszukiwawczym, a następnie stopień doktora na Wydziale Górniczym. Podczas uroczystości zgromadzeni goście mogli wysłuchać wykładu Herberta Wirtha „KGHM na ścieżce globalnego rozwoju”.

Dr hab. inż. Herbert Wirth jest 108. Doktorem Honoris Causa w historii Akademii Górniczo – Hutniczej. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1981 roku na Wydziale Geologiczno – Poszukiwawczym AGH w Krakowie. Rozprawę doktorską obronił w 2001 r. na Wydziale Górniczym AGH. W ubiegłym roku uzyskał natomiast stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska na Politechnice Wrocławskiej. Jest autorem i współautorem 47 publikacji w dziedzinie geologii złóż, geologii matematycznej, geochemii i ekologii.

 

Fot. 1 Doktor Honoris Causa, Herbert Wirth przyjmuje gratulacje od Rektora AGH, profesora dr hab. inż. Tadeusza Słomki.

 

Fot. 2 Doktor Honoris Causa, Herbert Wirth

 

Departament Komunikacji

KGHM Polska Miedź SA