„Energetyka i zasoby surowcowe w geopolityce”

wtorek, 05 Czerwiec, 2012

Polska na mapie geopolitycznej, rola czynników surowcowych w polityce międzynarodowej, budowanie bezpieczeństwa surowcowego w Unii Europejskiej - to tylko kilka z wielu zagadnień poruszanych przez uczestników konferencji „Energetyka i zasoby surowcowe w geopolityce”, której organizatorem była KGHM Polska Miedź S.A. W konferencji zorganizowanej w poniedziałek 4 czerwca w Warszawie w Pałacyku Sobańskich licznie wzięli udział przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki. Wielokrotnie podkreślano, że zasoby surowcowe budują nie tylko pozycję gospodarczą firm, ale i siłę gospodarczą i polityczną państw, które pośrednio lub bezpośrednio sprawują nad nimi kontrolę. 

- Przejęcie przez KGHM spółki Quadra FNX pokazuje, że możliwy jest dziś dostęp do surowców na całym świecie – mówiła Beata Stelmach, wiceminister spraw zagranicznych. Jak podkreślała, sukces tego przedsięwzięcia, które jest przykładem godnym do naśladowania, świadczy również o tym, że takie transakcje wymagają wielu wysiłków, bo poszczególne kraje bronią dostępu do swoich zasobów – Dziś w globalnej gospodarce nie ma problemu z dostępem do zasobów złóż na drugim końcu świata. Problem polega na tym, w jaki sposób być konkurencyjnym i podjąć wyzwanie, by po te surowce sięgnąć - dodaje wiceminister. 

Przypomnijmy, że dzięki zagranicznej ekspansji KGHM, całkowite zasoby surowca wzrosły o 8,2 mln ton miedzi, plasując Polską Miedź na czwartym miejscu na świecie. 

- Zyskaliśmy dostęp nie tylko do miedzi, ale również do dużych zasobów srebra, platyny, palladu, niklu i molibdenu. Pozycję kraju w świecie, wyznacza jego pozycja gospodarcza – mówił Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. 

Jerzy Buzek, poseł Parlamentu Europejskiego podkreślał, że KGHM odgrywa ogromną rolę w polityce surowcowej Unii Europejskiej. – Mamy tak wielkie bogactwo, że możemy w pewnym sensie narzucać sposób gospodarki surowcami mineralnymi w Unii Europejskiej. Chodzi nam o to, żeby UE jako jednolity rynek nie była zależna od monopolistów z zewnątrz. 

- My jesteśmy bogatym krajem, chociażby w zasoby gazu niekonwencjonalnego. Podejmujemy wyzwania i rozpoczynamy eksploatację, a wkrótce również, mam nadzieję, produkcję – podkreślała wiceminister Beata Stelmach. 

KGHM także jest zaangażowany w rozpoznanie złóż gazu łupkowego w Polsce. Dyskusja specjalistów z branży na ten temat odbywać się będzie 13 czerwca podczas Forum Dyskusyjnego „Gaz łupkowy - perspektywy i wyzwania” organizowanego przez SITG w Lubinie. 
Konferencja na temat „Energetyki i zasobów surowcowych w geopolityce” była objęta patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej oraz Amerykańskiej Izby Handlowej. 

 - fot. Jerzy Buzek

 - fot. Beata Stelmach


Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź S.A.