Eko Zdrowie: Nordic Walking 50+

KGHM w ramach Programu CSR EKO-Zdrowie zaprasza na bezpłatne zajęcia Nordic Walking.

wtorek, 18 Marzec, 2014

Zajęcia odbędą się w czterech miastach regionu miedziowego: Głogowie, Legnicy, Lubinie i Polkowicach od kwietnia do czerwiec bieżącego roku. W zajęciach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 50 rok życia. Uczestnicy techniki Nordic Walking doskonalić będą pod opieką pięciu wykwalifikowanych instruktorów. 
Ilość miejsc ograniczona, w każdym z miast może uczestniczyć grupa maksymalnie 100 osób. 
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31 marca 2014 r.

Szczegóły naboru i uczestnictwa na: 
www.psnw.pl 
tel. 668 005 08

…………………………………………………………

Program Eko Zdrowie realizowany jest w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Obejmuje on szereg działań podejmowanych przez firmę z zakresu ochrony środowiska. Działania te mają na celu dbanie o stan i zasoby środowiska naturalnego oraz obejmują podejmowane przez spółkę inicjatywy na rzecz mieszkańców regionu miedziowego, profilaktyki zdrowotnej, aktywnego stylu życia, ruchu 
i rekreacji.

Działania prozdrowotne to szereg inicjatyw służących promocji aktywności ruchowej. Należą do nich cykliczne zajęcia Nordic Walking 50+ - związane z nauką i doskonaleniem technik marszu ze specjalnymi kijami, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów dla seniorów z terenu Zagłębia Miedziowego oraz cykliczne lekcje nauki pływania dla dzieci w wieku 5 – 10 lat z regionu miedziowego. Zajęcia nauki pływania prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów z kubów pływackich regionu posiadających licencje Polskiego Związku Pływackiego.

W ramach programu EKO-Zdrowie firma podejmuje także inicjatywy związane z profilaktyką zdrowotną. Należą do nich badania na zawartość ołowiu we krwi wśród dzieci zamieszkujących obszary graniczące 
z instalacjami hutniczymi oraz badania specjalistyczne dla mieszkańców gmin regionu miedziowego, prowadzone we współpracy ze specjalistami medycyny. Dla dzieci z gmina zlokalizowanych blisko hut, firma organizuje turnusy profilaktyczne – wyjazdy na tzw. „zielone szkoły” oraz profilaktyczne zajęcia na basenach.