Dzień Analityka KGHM, 20-21.11.2023 r.

Departament Relacji Inwestorskich w KGHM Polska Miedź S.A. cyklicznie organizuje Dzień Analityka dla rynku kapitałowego. Celem tego typu wydarzeń jest zapoznanie analityków, przedstawicieli domów maklerskich i banków inwestycyjnych z realizacją przyjętej Strategii oraz bieżącą sytuacją operacyjną i finansową Grupy KGHM.

WPROWADZENIE

Dzień Analityka

KGHM Polska Miedź S.A. od lat zajmuje czołowe miejsce wśród globalnych producentów miedzi i srebra. Dzień Analityka to element prowadzonej przez Spółkę otwartej komunikacji i budowania zaufania wśród uczestników rynku kapitałowego. To utrzymanie ścisłych relacji z uczestnikami rynku kapitałowego, szansa na dialog i informację zwrotną w zakresie percepcji Spółki przez uczestników rynku.

W ramach tegorocznej edycji Dnia Analityka, który odbył się 20-21 listopada 2023 roku, zaproszeni Goście mieli możliwość zjazdu na dół do kopalni, gdzie mogli przyjrzeć się jak wygląda praca oraz proces wydobywczy w kopalni O/ZG Polkowice-Sieroszowice. Uczestnicy wydarzenia wzięli również udział w warsztatach oraz panelu dyskusyjnym z przedstawicielami kadry menadżerskiej Centrali KGHM w siedzibie Spółki.

- Z przyjemnością gościliśmy u nas kolegów analityków, z którymi współpracujemy na co dzień. Chcemy podnosić jakość tej współpracy, a otwartość informacyjna jest podstawowym sposobem naszego działania – mówił Janusz Krystosiak, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich. - Organizowanie tego typu wydarzeń przez Spółkę to niewątpliwie jedna ze skuteczniejszych form budowania więzi między obiema stronami oraz pogłębienia wiedzy.

MATERIAŁY

Nagrania

Prezentacje

Dzień Analityka, 20-21.11.2023 r. [PDF, 6 MB]

2023
Listopad
Data Nazwa
2023-11-21 Dzień Analityka KGHM, 20-21.11.2023 r.