Dywidenda za rok 2006

czwartek, 31 Maj, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 30 maja 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., na wniosek Ministra Skarbu, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 3 395 130 230,53 zł, co stanowi 16,98 zł na jedną akcję. 
Walne Zgromadzenie ustaliło: 
Dzień dywidendy na dzień 25 czerwca 2007 r. 
Termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2007 roku kwoty: 1 697 565 115,53 zł; na dzień 10 września 2007 roku kwoty: 1 697 565 115, 00 zł.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)