Dywidenda za 2005 rok

poniedziałek, 19 Czerwiec, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 14 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy  2 000 000 000,00 zł, co stanowi 10,00 zł na jedną akcję. 
Walne Zgromadzenie ustaliło:

  • datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień 7 lipca 2006 r.,
  • termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2006  r.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt  7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)