Dywidenda za 2004 r.

czwartek, 16 Czerwiec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 15 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 400 000 000,00 zł, co stanowi 2,00 zł na jedną akcję. 

Walne Zgromadzenie ustaliło: 

  • datę nabycia praw do dywidendy /dzień dywidendy/ na dzień 8 lipca 2005 r., 
  • datę wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2005 r.