Dobre wyniki finansowe po III kwartałach 2010 roku

środa, 10 Listopad, 2010
Po trzech kwartałach 2010 roku zysk netto jest wyższy o 1 389 mln zł. od wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego. Produkcja miedzi elektrolitycznej wzrosła w tym samym okresie do poziomu 405 tys. ton. Jednostkowy koszt produkcji miedzi z wsadów własnych po trzech kwartałach br. wyniósł 10.448 zł/t i kształtował się na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego.

- Utrzymująca się na rynkach finansowych duża zmienność cen miedzi i kursu USD/PLN powoduje, że prognozy wyników finansowych Spółki charakteryzują się dużą niepewnością. Biorąc jednak pod uwagę poziom realizacji wyników oraz korzystną sytuację makroekonomiczną Spółki, rozważamy możliwość korekty prognozy wyniku finansowego na 2010 rok – mówi Maciej Tybura, wiceprezes KGHM ds. finansowych. 

W ostatnich tygodniach w KGHM i Grupie Kapitałowej realizowano wiele projektów inwestycyjnych. W październiku sfinalizowano znaczący górniczy projekt podpisując umowę przystąpienia do spółki joint venture pod nazwą KGHM Ajax Mining Inc., która będzie realizowała projekt eksploracji rud miedzi i złota ze złoża Afton-Ajax w Kanadzie. KGHM objął 51% udziałów w tej spółce wnosząc wkład gotówkowy w wys. 37 mln USD. Posiada też prawo zwiększenia swojego udziału do 80% za maksymalną kwotę 35 mln USD. Założenia projektu to roczna produkcja miedzi na poziomie 50 tys. ton oraz 100 tys. uncji złota. Przewidywany okres eksploatacji to 23 lata.

Zgodnie ze strategią, fundusz inwestycyjny, powołany przez KGHM TFI S.A., sfinalizował także inwestycje w sektorze usług sanatoryjno – turystyczno - zdrowotnych. Za kwotę 138 mln zł nabyto 90% akcji Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Celem KGHM I FIZAN jest zbudowanie silnej Grupy Uzdrowisk rozpoznawalnej na rynku europejskim. Najbliższe zamierzenia to zakup 90% akcji Uzdrowiska Połczyn S.A. i Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o.

W Chinach została dokonana rejestracja spółki KGHM (SHANGHAI) COPPER TRADING CO.,LTD. Działa ona na podstawie prawa chińskiego i jej jedynym udziałowcem jest KGHM. 

- Utworzenie tej spółki ma na celu zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku chińskim w wielu zakresach. Chodzi m.in. o sprzedaż miedzi, pozyskiwanie materiałów miedzionośnych na potrzeby produkcyjne KGHM oraz handel i dystrybucję innych towarów jak krzem, tworzywa sztuczne i produkty chemiczne - wyjaśnia Herbert Wirth, prezes KGHM.

W listopadzie natomiast KGHM nabył za kwotę 120 mln zł. 85% kapitału zakładowego Nitroerg S.A. Ta transakcja to element optymalizacji dostaw dla ciągu technologicznego.

Departament Public Relations
KGHM Polska Miedź SA