„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” - zasada II.1.4

poniedziałek, 01 Czerwiec, 2009
Raport nr 21/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że z uwagi na prowadzoną analizę sytuacji finansowej Spółki, podejmie do 5 czerwca 2009 roku decyzję o zmianie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
W związku z tym projekt uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2008 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na 16 czerwca 2009 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym (do 5 czerwca 2009 roku) niż wynika to z zasady II.1.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.