„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” - zasada dotycząca kandydatur do Rady Nadzorczej

czwartek, 14 Luty, 2008
Raport nr 9/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka nie otrzymała do chwili obecnej od swoich akcjonariuszy danych dotyczących kandydatur zgłaszanych do Rady Nadzorczej Spółki w związku z mającym się odbyć w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z zasadą numer 1. punkt 5. części II. kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", Spółka powinna umieścić na korporacyjnej stronie internetowej, udostępnione Spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały z należytym rozeznaniem. 

Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.