W depresji nie jesteś sam

Data
wrzesień 2021 - wrzesień 2022
Wykłady
Porady
Konsultacje
Cena:
Bezpłatnie

80% osób, które poddane zostały badaniom ankietowym w ramach Tygodnia Walki z Depresją deklaruje, że zdrowie psychiczne jest dla nich bardzo ważne. Większość spośród tych badanych zamieszkuje teren LGOM.

Raport z badania: „Sposób rozumienia i postrzegania depresji przez społeczeństwo” Edyta Rząsa, Anna Migalska, Lubin 2021.

Oprócz cyklicznego Tygodnia Walki z Depresją prowadzimy razem z naszymi partnerami program W depresji nie jesteś sam. Działania zaplanowane do września 2022 r. w programie kierowane są do mieszkańców Zagłębia Miedziowego w tym także pracowników Grupy Kapitałowej KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. i ich rodzin z powiatów: Lubiński, Polkowicki, Głogowski, Legnicki, Złotoryjski, Bolesławiecki, Wschowski.

Do kogo kierujemy program:

 • Ludzie młodzi w wieku 18 - 35 lat, wchodzących w etap wczesnej dorosłości i dorosłości, przygotowujący się do zawarcia związku małżeńskiego lub roli rodzica, lub mających w swoim życiu za wartość założenie rodziny, pragnąca kierować własnym rozwojem, podejmować wysiłek samowychowawczy zgodnie z uznawanymi normami i wartościami
 • Pary, małżeństwa, rodzice i przyszli rodzice poszukujący pomocy w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian dorosłości, pokonywanie trudności w podejmowaniu ról życiowych w życiu dorosłym
 • Osoby dorosłe 18 – 65 poszukujące form rozwoju i pomocy psychologicznej
 • Osoby dorosłe zmagające się z depresją, uzależnieniem lub innymi zaburzeniami psychicznymi.

Zmieniająca się rzeczywistość i niewystarczające umiejętności adaptacyjne i społeczne oraz czas pandemii znacznie wpływają na konieczność podejmowania działań profilaktyki zdrowia psychicznego.

Program zakłada udzielenie profesjonalnego wsparcia w formie szeroko pojętego poradnictwa i wsparcia oraz konsultacji wszystkim osobom dorosłym którzy zmagają się z trudnościami emocjonalnymi lub pragną zwiększyć swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie z codziennością, a także lepiej odnajdywać się w panującej rzeczywistości.

Wysoki poziom tych kompetencji wiąże się z lepszym przystosowaniem do zmian życiowych, większą plastycznością zachowań i postaw w różnych sytuacjach społecznych oraz niższymi wskaźnikami lęku, depresji, czy poczucia samotności.

Wdrożenie i promocja narzędzi, takich jak grupy wsparcia, warsztaty, superwizja czy webinaria zwiększają zdolności i umiejętności interpersonalne, które mają znaczący wpływ na wykonywanie pracy i osiąganie sukcesu życiowego, działania programu nakierowane są także na psychoedukację i wzmocnienie kompetencji społecznych.

Wszystkie  działania realizowane będą w pięciu Punktach Profilaktyki Zdrowia Psychicznego w Lubinie, Legnicy, Polkowicach i Głogowie oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Chojnowie.

LUBIN - PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Realizator: Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 58, 59-300 Lubin
www.cfrlubin.pl
tel: 511 833 628, e-mail: cfrlubin@gmail.com

LUBIN - PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Realizator: Stowarzyszenie Pax
ul. Orla 32, 59-300 Lubin
www.paxlubin.pl
tel. 697 672 275, e-mail: pax.stowarzyszenie@gmail.com

LEGNICA - PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Realizator: Legnickie Centrum Rodziny
ul. Poselska 13-15 59-220 Legnica
www.facebook.com/legnickiecentrumrodziny
tel: 511 870 401. e-mail: lcr.legnica@gmail.com

POLKOWICE - PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Realizator: Stowarzyszenie "Pro Familia" w Polkowicach
Plac Kościelny 2, 59-100 Polkowice
www.profamilia.polkowice.pl
tel. 535-854-255, e-mail: profamilia.polkowice@interia.pl

GŁOGÓW - PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Realizator: Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów
www.gsod.prv.pl
tel. 508192741, e-mail: gsod.mazurkiewicz@interia.pl

CHOJNÓW - PUNKT KONSULTACYJNY
Realizator: Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Anny i Juliusza Poźniaków 2, 59-225 Chojnów
tel. 511 833 628, e-mail: cfrlubin@gmail.com

Program

W depresji nie jesteś sam
PORADNICTWO
Terapie, superwizje i konsultacje
 • Psychoterapia indywidualna dorosłych
 • Terapia małżeństw i par
 • Terapia uzależnień
 • Terapia rodzinna
 • Terapia online
 • Superwizja grupowa lub indywidualna dla kadry zarządzającej
 • Superwizja grupowa lub indywidualna dla nauczycieli, pedagogów.
 • Konsultacje dla rodziców
 • Konsultacje dla małżeństw
 • Konsultacje psychologiczne indywidualne
W depresji nie jesteś sam
GRUPY WSPARCIA
 • Dla rodziców, opiekunów
 • Dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 • Dla dorosłych dzieci alkoholików
 • Dla osób dorosłych
W depresji nie jesteś sam
WYKŁADY I WARSZTATY
Sprawdź lokalizacje i wybierz bezpłatne wykłady

LUBIN

POLKOWICE

W depresji nie jesteś sam
PUNKT KONSULTACYJNY W CHOJNOWIE
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oferuje BEZPŁATNĄ pomoc w zakresie:

 • Psychoterapii indywidualnej dorosłych
 • Terapii małżeństw/par
 • Terapii uzależnień
 • Konsultacji dla rodziców
 • Warsztatów i wykładów

ul. Anny i Juliusza Poźniaków 2
59-225 Chojnów
tel. 511 833 628

W depresji nie jesteś sam
SEMINARIUM DLA MENADŻERÓW/KIEROWNIKÓW/PRACODAWCÓW
Oberża Skarbek w Lubinie (ul. Budowniczych LGOM 20)
Jak rozpoznać depresję i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

Bezpłatne szkolenie dla kadry kierowniczej, żeby lepiej zrozumieć sytuacje swoich pracowników, ich zachowania oraz zdobyć podstawową wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń ich stanu psychofizycznego. Przedstawione zostaną także możliwe formy pomocy i wsparcia w sytuacjach pojawienia się niepokojących objawów u pracowników.

Szkolenie obejmuje:

 • Charakterystyka wybranych problemów natury psychicznej;
 • Objawy nadmiernego stresu;
 • Lęk i objawy lęku nadmiernego vs Depresja – zjawisko czy choroba? Przyczyny, objawy, symptomy, czynniki ryzyka;
 • Depresja – jak zweryfikować i jak pomóc?;
 • Twarze depresji: ukryta, poporodowa, współistniejąca z uzależnieniem;
 • Czym jest wypalenie zawodowe i skąd się bierze? Jakie są jego objawy? Co leży u jego źródła? Co robić, by się nie wypalić?;
 • Wsparcie organizacji i pomoc w sytuacjach pojawiania się niepokojących objawów u pracowników;
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego w środowisku pracy;
 • Warsztat: Test „Ocena poziomu stresu” Czy grozi mi wypalenie zawodowe.

Organizator: Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
Kontakt: nr tel. 511 833 628, e-mail: cfrlubin@gmail.com

Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
Organizator
Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Organizator
Legnickie Centrum Rodziny
Organizator
Stowarzyszenie PAX
Organizator
Stowarzyszenie Profamilia w Polkowicach
Organizator
KGHM
Partner

Patronaty honorowe III TWZD

Kontakt

Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
Ul. Jana Pawła II 58, 59-300 Lubin
tel.: 511 833 628 e-mail: cfrlubin@gmail.com