Decyzja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotycząca spółki Telefonia Dialog S.A.

środa, 05 Grudzień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 5 grudnia 2007 r. wyraził zgodę na sprzedaż akcji nowej emisji spółki Telefonia Dialog S.A. w drodze oferty publicznej oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji tej spółki do obrotu na rynku regulowanym w Polsce.

KGHM Polska Miedź S.A. jest 100% właścicielem spółki Telefonia Dialog S.A. Zakłada się, że po sprzedaży akcji nowej emisji udział KGHM Polska Miedź S.A. w kapitale zakładowym tej spółki wyniesie nie mniej niż 65%.

Ostateczna decyzja właścicielska co do debiutu Spółki Telefonia Dialog S.A. zostanie podjęta po zakończeniu procesu budowania księgi popytu i podaży.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)