Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

czwartek, 27 Marzec, 2008
Raport nr 19/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu nr 16/2008 z dnia 12 marca 2008 r. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 27 marca 2008 r. postanowiła kontynuować proces postępowania konkursowego na funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. poprzez ponowne opublikowanie ogłoszenia prasowego w dziennikach ogólnopolskich „Rzeczpospolita’ i „Gazeta Wyborcza”, a także na stronie internetowej Spółki dnia 28 marca 2008 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)