Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2014

środa, 15 Styczeń, 2014
Raport bieżący nr 2/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w roku 2014. 

Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). 

Spółka, korzystając z możliwości wskazanej w § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową za drugi kwartał roku obrotowego.

I. Raporty okresowe za 2013 rok:

1.Skonsolidowany raport kwartalny, zawierający kwartalną informację finansową za IV kwartał 2013 roku - 28 lutego 2014 roku. 

2. Raport roczny za 2013 rok - 28 marca 2014 roku. 

3. Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok - 28 marca 2014 roku.

II. Raporty okresowe za 2014 rok:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową: 

  • za I kwartał 2014 roku - 15 maja 2014 roku, 
  • za III kwartał 2014 roku - 14 listopada 2014 roku. 

2. Raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 roku. 

3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 roku.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).