Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2013

środa, 23 Styczeń, 2013
Raport nr 2/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w roku 2013. 
Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). 

I. Raporty okresowe za 2012 rok: 

1.Skonsolidowany raport kwartalny, zawierający kwartalną informację finansową za IV kwartał 2012 roku - 1 marca 2013 roku. 
2. Raport roczny za 2012 rok - 29 marca 2013 roku. 
3. Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - 29 marca 2013 roku. 

II. Raporty okresowe za 2013 rok: 

1.Skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową: 

  • za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 roku, 
  • za II kwartał 2013 roku - 14 sierpnia 2013 roku, 
  • za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2013 roku. 

2. Raport półroczny za I półrocze 2013 roku – 30 sierpnia 2013 roku. 
3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku – 30 sierpnia 2013 roku. 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).