Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2011

środa, 05 Styczeń, 2011
Raport nr 1/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w roku 2011. 
Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). 

I. Raporty okresowe za 2010 rok: 

1.Skonsolidowany raport kwartalny, zawierający kwartalną informację finansową za IV kwartał 2010 roku - 1 marca 2011 roku. 
2. Raport roczny za 2010 rok - 31 marca 2011 roku. 
3. Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok - 31 marca 2011 roku. 

II. Raporty okresowe za 2011 rok: 

1.Skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową: 

  • za I kwartał 2011 roku - 13 maja 2011 roku, 
  • za II kwartał 2011 roku - 12 sierpnia 2011 roku,
  • za III kwartał 2011 roku - 10 listopada 2011 roku. 

2. Raport półroczny za I półrocze 2011 roku – 31 sierpnia 2011 roku. 
3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku – 31 sierpnia 2011 roku. 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).