Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2009

poniedziałek, 12 Styczeń, 2009
Raport nr 3/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w roku 2009.
Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

I. Raporty okresowe za 2008 rok:
1.Skonsolidowany raport kwartalny, zawierający kwartalną informację finansową
za IV kwartał 2008 roku - 27 lutego 2009 roku.
2. Raport roczny za 2008 rok - 20 marca 2009 roku.
3. Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok - 24 kwietnia 2009 roku.

II. Raporty okresowe za 2009 rok:
1.Skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową:
- za I kwartał 2009 roku - 15 maja 2009 roku,
- za II kwartał 2009 roku - 14 sierpnia 2009 roku,
- za III kwartał 2009 roku - 13 listopada 2009 roku.
2. Raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 30 września 2009 roku.
3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 30 października 2009 roku.

Podstawa prawna: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)