Daty przekazywania raportów okresowych w 2007 r.

piątek, 05 Styczeń, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2007 r.: 

1. Raporty kwartalne: 

  • za IV kwartał 2006 r. - 14 lutego 2007 r. 
  • za I kwartał 2007 r. - 7 maja 2007 r. 
  • za II kwartał 2007 r. - 6 sierpnia 2007 r. 
  • za III kwartał 2007 r. - 5 listopada 2007 r. 

2. Skonsolidowane raporty kwartalne: 

  • za IV kwartał 2006 r. - 1 marca 2007 r. 
  • za I kwartał 2007 r. - 15 maja 2007 r. 
  • za II kwartał 2007 r. - 14 sierpnia 2007 r. 
  • za III kwartał 2007 r. - 14 listopada 2007 r. 

3. Raport półroczny za I półrocze 2007 r. - 28 września 2007 r. 

4.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007 r. – 31 października 2007 r. 

5. Raport roczny za 2006 r. - 12 marca 2007 r. 

6. Skonsolidowany raport roczny za 2006 r. - 24 kwietnia 2007 r. 

Podstawa prawna: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)