Daty przekazywania raportów okresowych w 2005 r.

czwartek, 27 Styczeń, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2005 r.: 

1. Raporty kwartalne ( SA-Q): 

  • za IV kwartał 2004 r. - 14 lutego 2005 r. 
  • za I kwartał 2005 r. - 5 maja 2005 r. 
  • za II kwartał 2005 r. - 4 sierpnia 2005 r. 
  • za III kwartał 2005 r. - 4 listopada 2005 r. 

2. Skonsolidowane raporty kwartalne(SA-QS): 

  • za IV kwartał 2004 r. - 1 marca 2005 r. 
  • za I kwartał 2005 r. - 16 maja 2005 r. 
  • za II kwartał 2005 r. - 16 sierpnia 2005 r. 
  • za III kwartał 2005 r. - 14 listopada 2005 r. 

3.Raport półroczny (SA-P) za I półrocze 2005 r. - 29 września 2005 r. 

4.Raport półroczny skonsolidowany (SA-PS) za I półrocze 2005 r. - 31 października 2005 r. 

5. Raport roczny (SA-R) za 2004 r. - 22 marca 2005 r. 

6. Raport roczny skonsolidowany (SA-RS) za 2004 r. - 28 kwietnia 2005 r.