Darowizna dla MCZ S.A.

środa, 16 Marzec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 15 marca 2005 r. została przekazana przez KGHM Polska Miedź S.A. pierwsza rata darowizny w kwocie 2 240 tys. złotych na rzecz Miedziowego Centrum Zdrowia S.A.(jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Podstawą darowizny jest umowa zawarta dnia 11 lutego 2005 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A.(Darczyńca) i MCZ S.A.(Obdarowany). 

Celem darowizny jest sfinansowanie zakupu wielowarstwowego tomografu komputerowego i angiografu stacjonarnego do badań serca i naczyń obwodowych. 

Kwota darowizny wynosi 11 200 tys. zł. 

Pozostałą część darowizny KGHM Polska Miedź S.A. przekaże w czterech rocznych równych ratach, płatnych w terminie do 31 stycznia każdego roku, począwszy od 2006 r.