Bezpiecznie wokół szybu Św. Jakub

Naukowcy z łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy jednoznacznie stwierdzili, że powietrze z szybu Św. Jakub jest bezpieczne dla okolicznych mieszkańców i żadna z zawartych w nim substancji nie przekracza dopuszczalnych norm. To wyniki wielomiesięcznych analiz, które potwierdzają wcześniejsze badania powietrza wokół szybu. 

poniedziałek, 26 Listopad, 2012

Z szybu Św. Jakub, należącego do ZG Polkowice-Sieroszowice, wraz z wydalanym z wyrobisk kopalnianych powietrzem, na powierzchnię wydostaje się siarkowodór i inne związki odoroczynne. Ma to związek z prowadzoną eksploatacją i jest to zjawisko niespotykane w światowym górnictwie. Od wielu miesięcy KGHM wspólnie z naukowcami i przedstawicielami międzynarodowych firm szuka sposobów skutecznej neutralizacji gazów, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo górników i jakość życia okolicznych mieszkańców. Stale monitorowane jest także powietrze wokół szybu. Monitoring prowadzą specjaliści z Centrum Badania Jakości we współpracy z czeskim Centrum Laboratoriów Higienicznych.

Dotychczasowe wyniki potwierdził Instytut Medycyny Pracy. Naukowcy z IMP to specjaliści od badań powietrza i oddziaływania przemysłu na ludzi. Ich zadanie polegało na ocenie „ryzyka potencjalnych skutków zdrowotnych związanych z emisją i imisją substancji chemicznych wydzielających się z szybów wydechowych ZG Polkowice-Sieroszowice”. W powietrzu wokół kopalni zidentyfikowano siarkowodór, a także niektóre węglowodory ropopochodne, występujące zwykle w otoczeniu przemysłu. Ale żadna z tych substancji nie przekraczała dopuszczalnych norm. 
Prof. dr hab. Sławomir Czerczak, kierownik projektu: - Poza siarkowodorem w powietrzu znalazły się również znikome ilości ksylenu, toluenu i benzenu. Te związki towarzyszą nam niestety wszędzie, gdzie mamy do czynienia z przemysłem maszynowym i samochodowym, więc ich obecność nas nie zdziwiła. Ilości związków ropopochodnych były jednak tak małe, że również nie możemy mówić o jakimkolwiek negatywnym wpływie na ludzkie zdrowie. 
Co bardzo ważne, brak jakiegokolwiek szkodliwego oddziaływania powietrza na ludzi potwierdzają też kompleksowe badania medyczne, zorganizowane przez KGHM dla mieszkańców Jerzmanowej i okolic. 
– Przebadaliśmy już bardzo szczegółowo prawie 300 osób i nie stwierdziliśmy żadnych specyficznych dolegliwości ani schorzeń, który mogłyby być spowodowane przez gazy wydostające się z kopalni – mówi Anna Czukiewska, koordynator programu medycznego.

Przedstawiciele KGHM starają się na bieżąco informować pracowników KGHM i okolicznych mieszkańców o podejmowanych działaniach w celu neutralizacji gazów, ich efektach i wynikach prowadzonych badań. Do zainteresowanych skierowano teraz drugi numer specjalnej gazety informacyjnej „Szyb Św. Jakub”. Na jej czterech stronach można znaleźć informacje na temat wszystkich działań. 


Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź S.A.