Bardzo dobre wyniki KGHM

piątek, 13 Sierpień, 2010

2 227 mln złotych zysku netto wypracował KGHM w pierwszym półroczu 2010 roku. To 77 procent całego zysku prognozowanego na ten rok. Zadecydowały o tym rekordowe wyniki II kwartału.

Spółka opublikowała w piątek, 13 sierpnia, wyniki za drugi kwartał 2010 roku. Bardzo dobre wyniki KGHM zawdzięcza wysokim notowaniom cen miedzi oraz korzystniejszemu od zakładanego kursowi walutowemu. Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży. W pierwszym półroczu wyniosły one 7,2 mld zł, co jest wynikiem wyższym o 41 procent niż w analogicznym okresie 2009 roku. 

KGHM w pierwszym półroczu 2010 r. wyprodukował 268 tys. ton miedzi elektrolitycznej, w tej liczbie 70 tys. ton z wsadów obcych. Dzięki sprzyjającej sytuacji na rynku złomów, spółka zwiększa ich zakupy, pełniej wykorzystując moce produkcyjne hut. 

- Tak dobre wyniki pozwalają nam spokojnie realizować ambitny program inwestycyjny, wynikający z naszej strategii rozwoju, podjęty w celu zwiększenia produkcji i obniżenia jej kosztów, a także w celu realizacji programu dywersyfikacji źródeł przychodów - wyjaśnia prezes zarządu, Herbert Wirth. 

W tym roku Spółka rozpoczęła realizację znaczących projektów inwestycyjnych, między innymi:

  • Projekt Afton-Ajax, przewidujący eksploatację złoża rudy miedzi w Kanadzie – łączne planowane nakłady w latach 2010-2012 w wysokości ponad 600 mln USD. Umowa została zaakceptowana przez akcjonariuszy Abacus,
  • Projekty eksploracyjne w Polsce i w Niemczech
  • Projekt Modernizacji Pirometalurgii – budowy pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów;
  • Zakup pakietu akcji Tauron Polska Energia SA;
  • Działalność funduszu inwestycyjnego KGHM TFI.


Spółka jest w trakcie sporządzania korekty budżetu, uwzględniającej wyniki I półrocza oraz zweryfikowane założenia makroekonomiczne inwestycyjne i produkcyjne.