Akcjonariusze posiadający 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 15 czerwca 2005 r.

środa, 22 Czerwiec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 15 czerwca 2005 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali:

Skarb Państwa - liczba głosów 88 567 589 - 70,67% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

Deutsche Bank Trust Company Americas - liczba głosów 12 880 952 - 10,28% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

PKO Bank Polski S.A. - liczba głosów 8 014 088 - 6,39% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.