Tydzień walki z depresją
Data:
21-28.02
Wykłady
Konsultacje
Rozmowy
Cena:
Bezpłatnie

Według instytucji badawczych 1,5 mln Polaków choruje na depresję. Wszystko wskazuje na to, że epidemia COVID-19 nasili skalę tego zjawiska.

Jak rozpoznać depresję u siebie lub swoich bliskich? Gdzie sięgnąć po pomoc? Celem Tygodnia Walki z Depresją jest popularyzacja wiedzy na temat depresji i problemów zdrowia psychicznego, a także ułatwienie dostępu do pomocy specjalistów. Uczucie lęku lub stresu zwiększa ryzyko doświadczenia epizodu depresji. Warto szukać pomocy.

Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
Organizator
Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Organizator
KGHM
Partner
ZNAJDŹ POMOC
Nie czekaj, znajdź pomoc teraz.
Skontaktuj się ze specjalistami i daj sobie szansę na wyjście z depresji

Program

II Tygodnia Walki z Depresją
23.02 wtorek
17:00 – 18:00

zaproszeni goście:
• psychiatra lek. med. dr Piotr Znamirowski,
• psychoterapeuta Anna Migalska – Centrum Formacji Rodziny,
• Beata Staszków – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
• Wicemarszałek Urząd Marszałkowski Marcin Krzyżanowski,
• Mariola Kośmider – Dyrektor Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o

19:00
27.02 sobota
10:00
Prowadzący – Aneta Mazurkiewicz (pracownik socjalny, specjalista ds. przemocy w rodzinie) Łukasz Bogucki (psycholog, terapeuta uzależnień), Aurelia Plichta (pracownik socjalny, psycholog, psychoterapeuta)
28.02 niedziela
10:30
Transmisja Nabożeństwa z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Głogowie. Modlitwa za osoby z doświadczeniem depresji oraz ich bliskich.
Pastor dr Zbigniew Wierzchowski
13:00
Transmisja Mszy św. z parafii św. Jana Bosko w Lubinie w intencji osób zmagających się z depresją oraz ich bliskich
ks. Janusz Kamiński SDB

Prelegenci

Piotr ZNAMIROWSKI
Piotr ZNAMIROWSKI
lekarz specjalista z zakresu psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta, internista
dowiedz się więcej

Piotr ZNAMIROWSKI

33 lata pracy z pacjentami okiem psychoterapeuty, internisty i psychiatry.

Absolwent studiów na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Lekarz ze specjalistą z zakresu psychiatrii oraz chorób wewnętrznych. Wykształcenie z zakresu psychoterapii zdobył podczas 4 letnich studiów podyplomowych w katedrze psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. Jerzego Aleksandrowicza. Staż do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty odbył w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Beata STASZKÓW
Beata STASZKÓW
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
dowiedz się więcej

Beata STASZKÓW

Od 2016 prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź, menedżer i konsultant biznesowy z  ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz potwierdzonymi sukcesami w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w instytucjach non-for-profit, uczelniach wyższych oraz firmach konsultingowych. W latach 1991-2001 pracowała w nowopowstających uczelniach wyższych takich jak Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy i Wyższa Szkoła Zarządzania (Polish Open University).

Po ukończeniu studiów MBA, rozpoczęła pracę jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych. Potwierdzone umiejętności opracowywania i wdrażania strategii biznesowych podnoszących efektywność zarówno dużych podmiotów jaki i małych i średnich firm.

W latach 2006-2009 na stanowisku zastępcy dyrektora Związku Pracodawców Polska Miedź, zbudowała relacje z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz przemysłu wydobywczego oraz instytucjami działającymi na rzecz pracodawców w kraju i zagranicą.

W latach 2010-2016 pracowała jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, Workstream Consulting, Career Intelligence i Mentor EU w Wielkiej Brytanii.

Jej pasją jest czytanie literatury, słuchanie muzyki poważnej i yoga.

Anna MIGALSKA
Anna MIGALSKA
Dyrektor Centrum Formacji Rodziny w Lubinie, psychoterapeuta
dowiedz się więcej

Anna MIGALSKA

Ukończyła studia magisterskie o kierunku teologia ogólna na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP. W trakcie studium Logoterapii, o specjalizacji psychoterapia integralna: noo-psychoterapia.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej, par oraz rodzin. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe, psychodynamiczne. Jest w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Od 2008 roku aktywnie uczestniczy w warsztatach, konferencjach, sesjach oraz rekolekcjach.

Prowadzi spotkania tematyczne dla zróżnicowanej grupy odbiorców (młodzież, dorośli, małżeństwa, pary, narzeczeni, seniorzy) z zakresu komunikacji, relacji, psychologii człowieka oraz duchowości.

Od ponad 10lat towarzyszy osobom dorosłym zmagającym się z trudnościami życia codziennego poprzez zaangażowanie w wolontariat. Praktykę nabywała także poprzez współpracę z Fundacjami zajmującymi się osobami bezdomnymi, zagrożonymi ubóstwem czy wykluczeniem społecznym.

Ks. dr Rafał PABICH
Ks. dr Rafał PABICH
duszpasterz, psycholog, psychoterapeuta
dowiedz się więcej

Ks. dr Rafał PABICH

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, poradnictwem psychologicznym oraz wspomaganiem rozwoju osobistego. Pracuje indywidualnie i grupowo w nurcie integracyjnym – w swojej pracy korzysta z różnych nurtów teoretycznych. Jest stałym współpracownikiem Centrum Pomocy Pedagogiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Edyta RZĄSA
Edyta RZĄSA
terapeuta, trener, pedagog
dowiedz się więcej

Edyta RZĄSA

Magister pedagogiki, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Prowadzi psychoterapię dorosłych i par w nurcie poznawczo - behawioralnym i systemowym. Umiejętności w zakresie treningu psychologicznego zdobyła w szkole trenerów IES oraz Szkole Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2014 r wspiera, indywidualnie i grupowo, dorosłych m.in. w kryzysach życiowych (zawodowych, wychowawczych, relacji). Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zaburzeń regulacji emocji, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresji oraz  terapii par

Anna ŚLĘCZEK
Anna ŚLĘCZEK
pedagog, psycholog, psychoterapeuta
dowiedz się więcej

Anna ŚLĘCZEK

Studiowałam psychologię i pedagogikę opiekuńczą z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie szkoliłam się w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Krakowie gdzie ukończyłam Terapię Poznawczo – Behawioralną Zaburzeń Dzieci i Młodzieży. Obecnie jako psychoterapeuta kształcę się w akredytowanej szkole Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Moją największą pasją zawodową jest towarzyszenie ludziom młodym na ich drodze rozwoju. Pracuję głównie z młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi. Prowadzę poradnictwo dla rodziców przeżywających trudności w kontaktach z dorastającymi dziećmi. Swoją pracę regularnie superwizuję.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w fundacjach pomagających ludziom młodym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szkołach, młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Pracowałam również na oddziale psychiatrii młodzieżowej w szpitalu w Zaborze. Prowadziłam warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, psychoedukację dla rodziców. Przez 3 lata byłam kierownikiem świetlicy środowiskowej działającej na wrocławskim Nadodrzu. Organizowałam kolonie i wyjazdy dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w trakcie których realizowany był autorski program rozwoju osobowego.

Jarosław GRĘBOWSKI
Jarosław GRĘBOWSKI
specjalista psychoterapii uzależnień
dowiedz się więcej

Jarosław GRĘBOWSKI

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna oraz Szkoły Psychoterapii Uzależnień „CEDR”. Pracuje w nurcie behawioralno-poznawczym.

Pracę z osobami uzależnionymi rozpoczął w 1997 roku prowadząc Miejski Punkt Konsultacyjny, zajmujący się pomocą uzależnionym od alkoholu oraz osobom współuzależnionym. W 2000 roku współtworzył cykliczne wydarzenie o charakterze profilaktycznym, kierowane do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – „Wałbrzyski Rodzinny Weekend Trzeźwości”. Zawodowo związany z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, gdzie pracuje na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień, współpracuje z Fundacją RADUGA w Legnicy.

Marcin KRZYŻANOWSKI
Marcin KRZYŻANOWSKI
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
dowiedz się więcej

Marcin KRZYŻANOWSKI

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Radny Województwa Dolnośląskiego (2018- ), Radny Rady Miejskiej Wrocławia (2014-2018), Doradca Wojewody Dolnośląskiego, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Biurze Prezydenta oraz w Wydziale Edukacji. Związany z sektorem organizacji samorządowych. Głosami wrocławskich NGO wybrany do Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego.

Posiada doświadczenie w obszarze funduszy europejskich. Przygotowywał i realizował projekty dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Był członkiem Komitetu Monitorującego RPO Dolny Śląsk. Pracował w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, z ramienia której był mediatorem w konfliktach pracowniczych.

Żonaty, tata Ignacego. Amator pieszych wycieczek oraz górskich szlaków turystycznych. Miłośnik podróżowania i odkrywania nowych zakątków świata.

Mariola KOŚMIDER
Mariola KOŚMIDER
dyrektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie
dowiedz się więcej

Mariola KOŚMIDER

Menadżer ochrony zdrowia, samorządowiec, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie sp. z o.o., autorka Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lubina oraz analizy uwarunkowań utworzenia ośrodka wysokospecjalistycznej opieki psychiatrycznej w Lubinie. Entuzjastka i propagatorka nowego modelu w psychiatrii - skoordynowanej środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Autorka wielu programów zdrowotnych i profilaktycznych, kampanii społecznych i edukacyjnych.

Anna MAZURKIEWICZ
Anna MAZURKIEWICZ
pedagog, socjoterapeutka
dowiedz się więcej

Anna MAZURKIEWICZ

Pedagog, socjoterapeutka, mediator sądowy, profilaktyk ds. uzależnień dzieci i młodzieży w Głogowskim Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”.

Autor i realizator projektów profilaktycznych w tym koordynator pracy „Streetworkerów – podwórkowych pedagogów” na terenie Gminy Miejskiej Głogów, pomysłodawca i realizator socjoterapeutycznych obozów wakacyjnych pt. „Wakacyjna Strefa Talentów”, twórca programu „Asystenta dziecka niepełnosprawnego”, którego celem jest wsparcie rodziny i wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Członek Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie.

Od 10 lat związana z Głogowskim Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”, którego jest sekretarzem i koordynatorem prac na rzecz wzmacniania rodzin, działań profilaktycznych i poradnictwa specjalistycznego. Żona i mama Filipa i Olafa.

Aby skorzystać z darmowej konsultacji: podczas rejestracji wybierz dzień, specjalistę, godzinę oraz formę spotkania (stacjonarnie lub online)
Kalendarz rejestracji
Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie opinii mieszkańców Zagłębia Miedziowego w tematyce zdrowia psychicznego. Dzięki Państwa odpowiedziom będziemy mogli lepiej pomagać mieszkańcom naszego regionu.
Wypełnij ankietę
Niniejsza ankieta jest anonimowa i dobrowolna, składa się z pytań o charakterze wyboru. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na wszystkie zamieszczone w niej pytania. Pragniemy poznać Twoje zdanie dotyczące zdrowia psychicznego. Twój głos pomoże przygotować raport, który zostanie opublikowany po zakończeniu wydarzenia, przyczyni się on do dostosowania narzędzi pomocy osobom cierpiącym na depresje oraz im bliskich z naszego regionu.
Gość Niedzielny
Patronat Medialny
DGL News
Patronat Medialny
miedziowe.pl
Patronat Medialny
Radio Elka
Patronat Medialny
tvmaster
Patronat Medialny
tvregionalna.pl
Patronat Medialny
Wojewoda Dolnośląski
Wojewoda Dolnośląski
Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Patronat Honorowy
Biskup Legnicki
Biskup Legnicki
Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Głogowa
Prezydent Miasta Głogowa
Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Legnicy
Prezydent Miasta Legnicy
Patronat Honorowy
Starosta Głogowski
Starosta Głogowski
Patronat Honorowy
Starosta Legnicki
Starosta Legnicki
Patronat Honorowy
Starosta Lubiński
Starosta Lubiński
Patronat Honorowy
Starosta Polkowicki
Starosta Polkowicki
Patronat Honorowy
Burmistrz Chojnowa
Burmistrz Chojnowa
Patronat Honorowy
Burmistrz Polkowic
Burmistrz Polkowic
Patronat Honorowy
Burmistrz Prochowic
Burmistrz Prochowic
Patronat Honorowy
Burmistrz Przemkowa
Burmistrz Przemkowa
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Chojnów
Wójt Gminy Chojnów
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Gaworzyce
Wójt Gminy Gaworzyce
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Głogów
Wójt Gminy Głogów
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Grębocice
Wójt Gminy Grębocice
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Jerzmanowa
Wójt Gminy Jerzmanowa
Patronat Honorowy
Gimna Kotla
Wójt Gminy Kotla
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Krotoszyce
Wójt Gminy Krotoszyce
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Kunice
Wójt Gminy Kunice
Patronat Honorowy
Gimna Legnickie Pole
Wójt Gminy Legnickie Pole
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Lubin
Wójt Gminy Lubin
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Miłkowice
Wójt Gminy Miłkowice
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Pęcław
Wójt Gminy Pęcław
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Radwanice
Wójt Gminy Radwanice
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Rudna
Wójt Gminy Rudna
Patronat Honorowy
Gmina Ruja
Wójt Gminy Ruja
Patronat Honorowy
Wójt Gminy Żukowice
Wójt Gminy Żukowice
Patronat Honorowy

Kontakt

Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
Ul. Jana Pawła II 58, 59-300 Lubin
tel.: 511 833 628 e-mail: cfrlubin@gmail.com

Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
ul. Kosmonautów Polskich 30/1, 67 - 200 Głogów
tel. 508 192 741 e-mail: szefgaga@o2.pl

Materiały do pobrania
Pobierz