Przetargi nieograniczone

Trwające przetargi nieograniczone w KGHM znajdują się w poniższej tabeli.

Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  1. Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  2. Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  3. Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

np.: 15/08/2020
np.: 15/08/2020
Data publikacji Termin składania ofert Kategoria Tytuł Data aktualizacji
30/07/2020 - 21:07 18/08/2020 - 23:59 IT- systemy i usługi informatyczne „JGZH_LP_MSH_20_023_ Zaprojektowanie i wykonanie systemu informatycznego monitorowania i wizualizacji danych dotyczących zapylenia wraz z zakupem, montażem i uruchomieniem tablic informacyjnych” 11/08/2020 - 13:13
30/07/2020 - 13:55 18/08/2020 - 23:59 HZ16-BUDOWA PLACU WIERTNI I DROGI DOJAZDOWEJ NA POTRZEBY REALIZACJI OTWORU MIEROSZYNO IG-14 12/08/2020 - 20:19
12/08/2020 - 08:21 18/08/2020 - 23:59 OP-JP Zakup oprogramowania DameWare Remote Support 12 12/08/2020 - 09:17
05/08/2020 - 09:01 19/08/2020 - 23:59 Części do przenośników Z3NEW 05/08/2020 - 09:44
04/08/2020 - 13:33 19/08/2020 - 23:59 Zakup i dostawa sprężarki śrubowej stacjonarnej Airpol 75g 09/08/2020 - 07:01
05/08/2020 - 09:29 19/08/2020 - 23:59 Zakup, dostawa i instalacja analizatora tlenu 05/08/2020 - 09:44
10/08/2020 - 08:39 19/08/2020 - 23:59 OP-JP Zakup oprogramowania do produkcji video na żywo vMix w wersji HD 10/08/2020 - 09:07
30/07/2020 - 09:47 19/08/2020 - 23:59 Regeneracja i wymiana wymurowania zbiorników wagowych i pośrednich maszyny odlewniczej 14/08/2020 - 07:26
12/08/2020 - 08:00 20/08/2020 - 12:00 Gazy RFP II Dostawa gazów technicznych nr WS443804266 13/08/2020 - 08:04
06/08/2020 - 10:53 20/08/2020 - 23:59 HZ11-„Najem urządzenia wiertniczego wraz z nadzorem w celu częściowego wykonania otworów HSL-9 i HSL-10 wierconych z powierzchni” 09/08/2020 - 07:01

Strony