Przetargi nieograniczone

Trwające przetargi nieograniczone w KGHM znajdują się w poniższej tabeli.

Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  1. Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  2. Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  3. Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

np.: 14/07/2020
np.: 14/07/2020
Data publikacji Termin składania ofert Kategoria Tytuł Data aktualizacji
02/07/2020 - 08:34 16/07/2020 - 23:59 Roboty budowlane PR_NITROERG_PIW_2020_04415 Wykonanie projektu budowlano-technologicznego oczyszczalni ścieków na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn 06/07/2020 - 16:26
10/07/2020 - 14:26 16/07/2020 - 23:59 Wykonanie i dostarczenie Tablic - Stanadyzacja pracy 10/07/2020 - 14:46
10/07/2020 - 14:28 16/07/2020 - 23:59 RFP JGKP-LP-P-20-00113 - Aktualizacji danych systemu Moduł Pomiarów Geodezyjnych (MPG) 10/07/2020 - 14:46
03/07/2020 - 15:30 17/07/2020 Roboty wiertnicze powierzchniowe Wykonanie wierceń i instalacja piezometrów strunowych, zespołów inklinometrów z piezometrami strunowymi, otworów rozpoznawczych, piezometrów otwartych i studni odciążających na OUOW Żelazny Most 06/07/2020 - 14:05
02/07/2020 - 13:15 17/07/2020 Biuro OP-IL Dostarczenie usług poligraficznych 02/07/2020 - 14:19
02/07/2020 - 12:30 17/07/2020 Usługi remontowe, serwisowe maszyn i urządzeń na powierzchni JGKP-LP-P-20-00111 - Serwis sprzętu geodezyjnego firmy TOPCON 03/07/2020 - 09:41
29/06/2020 - 11:00 17/07/2020 Usługi remontowe, serwisowe maszyn i urządzeń na powierzchni Wykonanie modernizacji Prasonożycy Henschel SV-700 w Legnicy dla Centrozłom Wrocław S.A. 09/07/2020 - 10:53
02/07/2020 - 07:30 17/07/2020 Roboty wiertnicze powierzchniowe HZ11-Regeneracja narzędzi wiertniczych 02/07/2020 - 13:59
06/07/2020 - 14:45 17/07/2020 - 12:00 Asortyment BHP i odzież - dostawy MERCUS-H2-H48-384212565-2020 DOSTAWA KASKOW EVOLITE 07/07/2020 - 10:11
05/06/2020 - 14:30 17/07/2020 - 12:00 Roboty budowlane JGKP-LP-P-20-00105 -Wykonanie modernizacji suchego pionu i systemu oddymiania w pionie komunikacyjnym wieży szybu SG-1 02/07/2020 - 13:49

Strony