RFP_PR_NITROERG_FIT_2022_65218_ZAKUP I DOSTAWA_SWITCHE_5

Data publikacji: 
16/09/2022 - 07:51
Termin składania ofert: 
29/09/2022 - 23:59
Numer zdarzenia elektronicznego: 
Doc1140355459
1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa urządzeń sieci komputerowej Switche Allied Telesis wg wykazu. 2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać poniższemu wykazowi rodzajem i ilością: a) AT-IE340 -12GP-80 - 4 szt. b) AT-GS970M/10PS-50 - 20 szt. c) AT-FS980M/28PS - 4 szt. d) AT-GS980MX/52PSm - 5 szt. e) AT-GS980/52-50 - 1 szt. f) AT-x510-28GSX - 2 szt. g) AT-GS970M/28 - 10 szt. 3. Serwisy 3 letnie do urządzeń: a) AT-IE340 -12GP-80 NCP3 - 4 szt. b) AT-GS970M/10PS-50 NCP3 - 20 szt. c) AT-FS980M/28PS NCP3 - 4 szt. d) AT-GS980MX/52PSm NCP3 - 5 szt. e) AT-GS980/52-50 NCP3 - 1 szt. f) AT-x510-28GSX NCP3 - 2 szt. g) AT-GS970M/28 NCP3 - 10 szt. 4. Brak zgodności oferowanego produktu w odniesieniu do w/w wymagań stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty. 5. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia: a) certyfikowany partner producenta 6. Dodatkowe wymagania Zamawiającego zostały określone w SIWZ.
Kupiec: 
Damian Gretka
Telefon: 
+48605904796
Ostatnia aktualizacja: 28/09/2022 - 22:06